Eine elektronische Vorrichtung, die Daten gemäß einem Satz von Befehlen verarbeitet.

Anfang

Un dispositivo electrónico que procesa los datos según un conjunto de instrucciones.

Empezar

En elektronisk enhet som behandler data basert på instruksjoner som er gitt.

Begynne

Urządzenia elektroniczne, które przetwarzają dane zgodnie z poleceniem.

Rozpocząć

Un dispozitiv electronic care prelucrează date pe baza unui set de instrucțiuni.

Începe

En elektronisk anordning som processar data enligt en mängd instruktioner.

Börja

Kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemler yapabilen, işlemlerin sonucunu saklayabilen istendiğinde geri getiren cihazdır.

Giriş

An electronic device that processes data according to a set of instructions.

Enter